Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Wojciech Serafiński

Ulga termomodernizacyjna za 2023 rok

Ulga termomodernizacyjna za 2023 r.

W rozliczeniu rocznym za 2023 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł i przysługuje każdemu małżonkowi do wysokości poniesionych wydatków.
Wydatki jakie można odliczyć od dochodu znajdują się w Rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).