Kancelaria prowadzi swą działalność nieprzerwanie od 1 marca 1992 roku

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w szczególności, w zakresie:

  • Prowadzenia postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych (w tym skarg i odwołań).
  • Wsparcia firm podczas kontroli skarbowych i prowadzonych postępowań podatkowych.
  • Kompleksowej obsługi księgowej i doradczej z zakresu prawa: podatkowego, gospodarczego i pracy.

 

wojciech serafinski

 

Wojciech Serafiński

Właściciel

Doradca podatkowy (wpis 07895) i prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego (m.in. książki Kasy fiskalne 2006, artykułów w „Gazecie Prawnej”, „Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, „Rzeczpospolitej”, i innych). Prowadzi wykłady na szkoleniach o tematyce księgowej i prawno-podatkowej, organizowanych m.in. przez olsztyńskie firmy „Advisor” oraz „Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji”. Jest ekspertem Business Centre Club ds. prawa podatkowego.

 

 

Podstawą zaufania i współpracy z naszymi klientami jest utożsamianie się
z ich problemami i indywidualne podejście do każdego problemu.

Naszymi głównymi atutami są:

  • Najwyższy poziom świadczonych usług, co gwarantuje licencja doradcy podatkowego nr 07895.
  • Ponad 31-letnie doświadczenie zawodowe, w tym reprezentowanie podatników w ponad 800 sprawach podatkowych i sądowych.
  • Wysokie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
  • Tajemnica zawodowa – tylko sąd może zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy.