Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Wojciech Serafiński

Obsługa księgowa

Firmom, a także osobom indywidualnym oferujemy szeroki i kompleksowy zakres usług księgowych, w szczególności:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • organizacja księgowości, stworzenie planu kont
 • wprowadzanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • wprowadzanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania

 • wprowadzanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych

Obsługę kadrową i ZUS

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie kadr firmy
 • przygotowywanie list płac
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS
 • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wysyłamy wymagane deklaracje i zeznania oraz informujemy klientów w formie elektronicznej o wysokości obliczonych zobowiązań, utrzymujemy stały kontakt z urzędem skarbowym i ZUS. Jedynym obowiązkiem klienta jest terminowe dostarczenie kancelarii dokumentów księgowych oraz uregulowanie należności. W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasza kancelaria.