Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Wojciech Serafiński

Reprezentacja przed sądem

Postępowanie prowadzone przez organy podatkowe nie zawsze kończy się pomyślną dla podatnika decyzją. Niekiedy z powodu błędów organów podatkowych w prowadzonym postępowaniu lub wadliwości prawnej decyzji, niezbędnym staje się złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku tego sądu – kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dlatego oferujemy Państwu:

  • przygotowanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od decyzji organów podatkowych drugiej instancji,
  • sporządzenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA,
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie przedstawionych akt sprawy oceniamy, czy są podstawy prawne i faktyczne do wniesienia skargi lub kasacji. Jeśli podstawy będą istnieć – przedstawimy możliwości dalszego postępowania. Jeśli natomiast ich nie będzie – przekażemy informacje, że dalsze działania będą tylko stratą czasu i pieniędzy.

Warto wiedzieć, że wbrew własnemu przekonaniu – często istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji i szanse na korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Stąd nie warto z góry godzić się na konsekwencje wynikające z decyzji. Zawsze należy szukać profesjonalnej oceny prawnej i dopiero na jej podstawie podejmować dalsze decyzje.

Kopie dokumentów najlepiej jest przedstawić podczas spotkania. Osoby spoza Warszawy mogą przesłać kopie dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną (w pdf-ach).