Kancelaria Doradztwa Podatkowego – Wojciech Serafiński

Reprezentacja przed urzędem

Postępowania prowadzone przez organy podatkowe są podobnie jak całe prawo podatkowe bardzo złożone. Błąd w sztuce może podatnika kosztować bardzo wiele. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu:

  • przygotowanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej (ZUS nie obsługujemy!),
  • zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach, w tym w sprawie zwrotu VAT dla firm zagranicznych.

W zależności od Państwa wyboru możemy przygotować tylko odwołanie od wydanej decyzji albo też całościowo zająć się prowadzonym postępowaniem podatkowym, bez względu na miejsce jego prowadzenia – na terenie całego kraju.

Polski system prawa podatkowego jest wyjątkowo zawiły, trudny, często anachroniczny i nielogiczny. Stąd w prowadzonych postępowaniach niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie. Bez merytorycznego przygotowania i doświadczenia często można narazić się na nieobliczalne konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe. Nierzadko podatnicy tracą często dorobek całego życia, tylko z powodu swej niewiedzy, popełnianych błędów, nierzadko też z powodu przeceniania swych możliwości.

Gdy decyzja organu podatkowego uprawomocni się, z reguły rzadko można ją podważyć, a tym samym i zmienić. Lecz to dopiero połowa problemów, bowiem urzędy po uprawomocnieniu się decyzji – wszczynają często wobec podatników postępowania karno-skarbowe. Osoby ukarane nierzadko trafią potem do Krajowego Rejestru Karnego, tak, jak inni, pospolici przestępcy. Konsekwencje tego w życiu są często poważniejsze od samej zapłaty podatku. Stąd już w chwili wszczęcia postępowania skarbowego, należy szukać profesjonalnego wsparcia, najlepiej u doradcy podatkowego, który specjalizuje się przede wszystkim w prawie podatkowym.

Z naszego doświadczenie wynika, że urzędy skarbowe nie zawsze mają rację, że w wielu przypadkach mylą się. Stąd tak ważne jest, by sprawę oceniła osoba doświadczona i kompetentna, by nie rezygnować z góry z obrony. Nasze doświadczenie w sprawach podatkowych (od 1992 roku) gwarantuje, że każdą sprawą zajmiemy się profesjonalnie i z troską o interes naszych Klientów.